mgr inż. Cezary Kamiński

  • uprawnienia budowlane z 1998r. Nr LOM-38 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  • przynależność do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa , nr ewidencyjny MAZ/BO/0723/12
Design IT.P Studio
		Projektowanie stron internetowych
   Copyright © 2009 - 2018 Nadzory Inwestorskie